Clicksee Design Portfolio: Krungthai Bank

Krungthai Bank

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการจัดทำ mobile application ที่นำมาแทนของเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด ลักษณะของแอพพลิเคชั่นจะเป็นในรูปแบบปฏิทินและผูกเข้ากับการออมเงินโดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายรับและรายจ่ายประจำวันโดยแยกเป็นประเภทต่างๆ ตัวแอพพลิเคชั่นจะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่ช่วยเหลือในการจัดการการเงิน พร้อมกับการใช้งานที่ง่ายและเพลิดเพลิน

ทีมงาน ClickseeDesign ได้คุยกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นและช่วยวางแผนงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรวมถึงการช่วยคิดฟังชั่นต่างๆออกแบบรูปแบบอินเตอร์เฟส ux ui ที่สวยงามและใช้งานง่าย ในโปรเจคนี้เราได้ทำในรูปแบบของ Turnkey Solution คือทั้งการออกแบบดีไซน์ การพัฒนา และการ hosting บน Cloud Server ของเรา

Development Period: Q2 - Q3 of 2018

Clicksee Design Portfolio: Krungthai Bank iOS App Clicksee Design Portfolio: Krungthai Bank Android App