Hi-Q Food

Hi-Q Food

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบหมายให้ ClickseeDesign ปรับปรุง เว็บไซต์ใหม่ ให้เป็น Responsive สามารถเข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์ และปรุบปรุงระบบ Back-end ให้มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลสินค้า และอัพเดตข้อมูลได้ง่ายและเร็วรวดขึ้น

Development Period: Q3 2017

Visit Site